•  
  •  

تمام دسته‌ها


thumb
اكسولوتل (axolotl)، دوست داشتنی ترين ماهی دنيا كه دست و پا دارد و می خندد. اين ماهی در اصل نوعی دوزيست است كه در طول زمان هنوز تكامل نيافته و تمام عمر خود را بصورت لارو وابسته به آب سپري می كند و بدون رسيدن به مرحله‌ی دگرديسی به بلوغ جنسی مي رسد.دو درياچه در مركز مكزيك به نامهای Chalco  و&...