•  
  •  

تمام دسته‌ها


يك مهندس معمار به نام خانم Ginger Krieg Dosier از دانشگاه آمریکایی شارجه در امارات متحده‌ی عربی روشی را برای "رشد دادن" آجر با كمك تركيب كردن ماسه، باكتری، كلسيم كلريد و اوره (كه در تركيب ادرار يافت می شود) طراحی كرده است و نام آجرهای جديد خود را "‌‌‌Better Bricks" گذاش...