•  
  •  

تمام دسته‌ها


امروزه اهميت منابع خاك و حفاظت از آن به عنوان بستر رویش و آغازگر زندگی ، نقش موثر آن در تامين امنيت غذايي كشورها، ذخیره‌سازی آب در طبیعت، حفاظت از تنوع زیستی گونه‌ها، تأمین نیازهای روحی- روانی و زیبایی‌شناختی انسان، کاربردهای فرهنگي ، هنري ، عمرانی، شهرسازی، صنعتی، داروسازی، تولید انر...