•  
  •  

تمام دسته‌ها


آشنايي با كارآفريني در كشاورزي( مهندس سلجوقی) مقدمه يكي از كاربردي‌ترين و اساسي‌ترين مفاهيم مورد نياز جامعه امروز، كارآفريني است كه به اعتقاد كارشناسان موتور توسعه اقتصادي جامعه امروز مي¬باشد. اما اين بحث به رغم سابقه 60 ساله در دنيا هنوز در ايران جوان است و آن گونه كه بايسته و شايست...
  تولید برنج سالم یعنی به کارگیری مجموعه دستاوردهای تحقیقاتی و مدیریت صحیح مزرعه به طوریکه با حداقل مصرف مواد شیمیایی، بتوان برنج سالمی را تولید نمود. ردیف توصیه فنی با شرح عملیات زمان توضیحات 1 انتخاب زمین فصل زراعی قبل اراضی که خاک حاصلخیز، و...