فعالیت مؤسسه بین المللی تحقیقات برنج (IRRI) برای بهبود برنج و شیوه های پایدار محیط زیستی

مؤسسه بین المللی تحقیقات برنج ۱(IRRI) یک سازمان آموزشی و تحقیقاتی مستقل غیرانتفاعی است که در شهر لوس بانوس (Los Banos) استان لاگونا (Laguna) فیلیپین واقع شده است. تحقیقات صورت گرفته در این مؤسسه در چارچوب برنامه تحقیقات برنج ۲CGIAR انجام و با نام مشارکت جهانی علوم برنج ۳(GRiSP) شناخته می شود. این مؤسسه منجر به توسعه ارقام جدید برنج و فنون مدیریت محصول شده که به کشاورزان در بهبود عملکرد و کیفیت برنج به شیوه های پایدار زیست محیطی کمک می کند.

به گزارش ایانا از دو وبسایت سگاری و ایری، مؤسسه IRRI با شرکای خود در بخش خصوصی و همگانی در زمینه تحقیقات کشاورزی ملی و سیستم های توسعه ای در کشورهای اصلی تولیدکننده برنج که به تحقیق، آموزش و انتقال دانش در این زمینه می پردازند همکاری می کند. همچنین تحقیقات اقتصادی و اجتماعی به دولت ها کمک می کند در زمینه سیاست گذاری برای بهبود ذخائر کافی برنج آگاهی های لازم را به دست آورند.

بر اساس این گزارش نمایندگان بنیاد فورد و راکفلر۴ در تاریخ نهم ژوئن ۱۹۵۹ درباره امکان تأسیس IRRI و محل احتمالی آن در دانشکده کشاورزی دانشگاه فیلیپین به بحث پرداختند. در تاریخ ۱۶ سپتامبر ۱۹۵۹ فیلیپین پیشنهاد آنان مبنی بر ساخت مرکزی برای مطالعه بر روی برنج با توجه به "افزایش کمیت و کیفیت تولید این محصول در واحد سطح" را پذیرفتند. این مؤسسه دفاتری در ۱۷ کشور آسیایی و آفریقایی تولیدکننده برنج دارد و کارکنان آن حدود هزارو ۳۰۰ نفراند.

مأموریت و اهداف:

مأموریت این مؤسسه کاهش فقر و گرسنگی، بهبود سلامت برنج کاران و مصرف کنندگان و اطمینان از پایداری زیست محیطی از طریق همکاری و تحقیقات مشارکتی، تقویت تحقیقات کشاورزی ملی و سیستم های توسعه ای است.

اهداف این مؤسسه تنظیم شدن با مقاصد برنامه جهانی علوم برنج است که با هماهنگی بیش از ۹۰۰ نفر از شرکای بین المللی صورت می گیرد.

هیات امنایی دستورکار تحقیقات و سیاست های این مؤسسه را تعیین می کند و شرکا، کشاورزان و سایر کارکنان راهنمایی های لازم را انجام می دهند.

این اهداف عبارتند از:

· کاهش فقر به کمک سیستم های متنوع و بهبود یافته مبتنی بر برنج

· اطمینان از ثبات و پایداری تولید برنج، آسیب حداقل به محیط زیست و مقابله با تغییرات اقلیمی

· بهبود تغذیه و سلامت کشاورزان و مصرف کنندگان فقیر برنج

· دسترسی عادلانه به اطلاعات و دانش مربوط به برنج و کمک به توسعه نسل آینده دانشمندان برنج

· تربیت دانشمندان و تولیدکنندگانی با اطلاعات ژنتیکی که نیازهایشان برای توسعه فنّاوری های بهبودیافته و افزایش تولید برنج را فراهم می کند.

چرا برنج

· برنج غذای اصلی بیش از ۳ میلیارد نفر از مردم جهان است که حدود۶۰۰ میلیون نفر از آنها بسیار فقیراند

· برنج مهمترین محصول در آسیاست و اهمیت آن در آمریکای لاتین و آفریقا رو به افزایش است

· تقاضا برای برنج از میزان عرضه پیشی گرفته است

· افزایش قیمت برنج فقرا را نابود می کند

مشارکت جهانی علوم برنج (GRiSP) تحقیقات جاری را از اساس شروع کرده است و فعالیت های جدید با بالاترین اولویت را در مناطقی ادامه می دهد که انتظار می رود علم سهم قابل توجهی داشته باشد. این تحقیقات برای به حداکثر رساندن همکاری، نوآوری و تأثیر در شش زمینه سازمان دهی شده است:

۱. مهار تنوع ژنتیکی و تهیه نموداری از حاصلخیزی، کیفیت و افق سلامت

۲. افزایش سرعت توسعه، تحویل و پذیرش ارقام بهبودیافته برنج

۳. مدیریت پایدار و اکولوژیکی سیستم های تولید برنج

۴. استخراج ارزش های بیشتر از برداشت برنج از طریق بهبود کیفیت، فرآیندهای تولید، سیستم های بازار و محصولات جدید

۵. ارزیابی فنی، هدف گذاری و گزینه های سیاسی در افزایش اثرات

۶. حمایت از رشد تولیدکنندگان جهانی برنج

اثرات این برنامه تا سال ۲۰۳۵ عبارتند از:

§ حفظ مقرون به صرفه بودن برنج: کاهش هزینه برای برنج به مبلغ ۲۵/۱ دلار امریکا برای افراد زیر خط فقر که برابر با ۱۱ میلیارد دلار امریکا در سال است.

§ کاهش فقر: برداشتن ۱۵۰ میلیون نفر از زیر خط فقر که آنان برای برنج کمتر هزینه خواهند کرد و کاهش ۱۱ درصدی تعداد فقرا در جهان

§ کاهش سوء تغذیه: در نتیجه افزایش دسترسی و مقرون به صرفه شدن قیمت برنج، نهایتاً حدود ۷۰ میلیون نفر از سوءتغذیه نجات می یابند

§ کاهش اثرات تغییرات اقلیمی: جلوگیری از تولید حدود ۱ میلیارد تن دی اکسید کربن ناشی از گازهای گلخانه ای و کمک به کشاورزان برای سازگاری با تغییرات اقلیمی

§ برنج سبزتر: کاهش مصرف آب و ردپای کربنی اثرات زیست محیطی تولید برنج

پانوشت:

۱. International Rice Research Institute

۲. Consultative Group on International Agricultural Research

۳. Global Rice Science Partnership

۴. Rockefeller and Ford Foundation


کلمات کلیدی: #برنج
۰ نظر