نشریه شماره ۵۱۰ سازمان برنامه و بودجه- دستورالعمل احداث باغ در اراضی شیب دار

 این نشریه به عنوان چارچوب کلی که در برگیرنده کلیه شرایط اجرایی کشور و مطابق با علوم باغبانی روز جهان است خط مشی اصلی و روش های حرکت کشور به سوی اهداف احداث باغ در اراضی شیب دار را تعیین می کند و شاخص کاملی برای استفاده مشاورین، مطالعه کنندگان، کارشناسان و دست اندرکاران باغبانی کشور خواهد بود.

این نشریه را می توانید از لینک زیر دانلود کنید :

http://ucivil.ir/shortcode/kO۱ نظر