بایگانی ها

نتایج سرشماری کلنی های زنبورعسل استان کردستان در سال 1392

 

 

به گفته آقای مهندس معاونی مدیر امور طیور و زنبور عسل سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان سرشماری کلنی های زنبورعسل استان که از تاریخ ششم لغایت یازدهم مهر ماه سال جاری توسط بیست و دو اکیپ آمارگیری از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها ،اتحادیه و شرکت های تعاونی زنبورداران صورت پذیرفت که برابر آن در استان تعداد 163 هزار کندو زنبور عسل با جمعیت در استان وجود دارد که از این تعداد 152 هزار (93 درصد) کلنی مدرن و 11 هزار (7 درصد) کلنی بومی می باشد که در قیاس با سال گذشته حدود 27 درصد رشد نشان می دهد .

تولید عسل استان 1008 تن بوده که 996 تن آن حاصل تولید کلنی های مدرن و 12 تن آن مربوط به کلنی های بومی می باشد . شایان ذکر است که تولید عسل استان نسبت به سال گذشته به علت عوامل نامساعد جوی کاهش رشدی حدود 12 درصد را نشان می دهد .

بر اساس نتایج آمارگیری تعداد 3740 نفر در استان به زنبورداری اشتغال دارند که از این تعداد 970   نفر به عنوان شغل اصلی و مابقی بعنوان شغل دوم آنها می باشد.

 نتایج سرشماری نشان می دهد که شهرستان سقز از نظر تعداد کلنی (33 درصد) و تولید عسل ( 29 درصد) و تعداد زنبوردار ( 34درصد) در رتبه اول استان بوده و شهرستانهای سنندج ، مریوان و کامیاران در رتبه های بعدی قرار دارند .

 ۰ نظر