بایگانی ها

مانکوزب پودروتابل 80%

MANCOZEB WP 80%
مانکوزب پودروتابل 80%

قارچ کش تماسی و حفاظتی از گروه دی تیوکاربامات‌ها که طیف وسیعی از بیماری‌های قارچی را در گیاهان مختلف کنترل می‌کند.
درجه خطر: U (سمیت حادی ندارد)
درجه سمیت: Acute oral LD50 for rats: > 5000 mg/kg
ماده موثره بر حسب وزن: .800 گرم بر کیلوگرم
نحوه اثر: اختلال عمومی در متابولیسم سلولی
مقدار مصرف:

محصول
آفت
مقدار مصرف
گندم و جو
سیاهک پنهان
ضدعفونی بذر به میزان 2 در هزار
بادام
لکه آجری
2 در هزار
مرکبات
کنه نقره‌ای
2 در هزار
توتون
سفیدک دروغین
نخود
برق زدگی
2 کیلوگرم در هکتار
میخک
زنگ
1.5 کیلوگرم در هزار به صورت پیشگیری همراه مویان 5/0 در هزار
یونجه
سفیدک داخلی
1-2 کیلوگرم در هکتار

بسته‌بندی: یک کیلوگرم
محصول شرکت پاریجات و یو پی ال هند


کلمات کلیدی: #قارچ کش تماسی و حفاظتی-مانکوزب پودروتابل 80%
۱ نظر