بایگانی ها

گوسفند زندی

گوسفند زندی:

دومین نژاد گوسفند پوستی ایران است ک برای پرورش گوشت نیز استفاده میشود

محل پرورش ان بیشتر درقم و ورامین است از نظر پوست بره های خوبی دارند. در این نژاد اکثر رنگ ها دیده میشود. در زمان تولد بره ها همیشه سیاه است و به تدریج قهوه ای ، سفید، کرم یا سیاه باقی می ماند.

در مراتع ضعیف ، سنگلاخ یا کویری به نحو مطلوبی چرا میکنند و محصول خوبی تولید می نمایند.پس بین عشایرو روستاییان جایگاه ویژه ای دارند. گفته میشود ک این نژاد سویه ای از نژاد قره گل است که در زمان کریم خان زند (قبل از قاجار)این نژاد از شیراز همراه با عشایر به اطراف تهران کوچ داده می شود


کلمات کلیدی: #گوسفند #زندی
۵ نظر