بایگانی ها

جانوران عجیبی که احتمالا نمی دانستید وجود دارند

 

کوسه دیو

 

Lowland Streaked Tenrec

مرغ مگس خوار شاپرکی

ماهی پکا

بز کوهی سایگا

آتریس

مورچه پاندا

قورباغه بنفش هندی

لک لک نیل

لیسه دریایی آب رنگ

آکاپی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۰ نظر