بایگانی ها

گوسفند نژاد زل

گوسفند زل:

این نژاد در مناطق خزر،مازندران،گرگان،و تا شرقی ترین قسمت یعنی گلستان پرورش میابد. این نزاد ب نژاد دریایی معروف است.خصوصیت منحصر ب فرد ان سبب شده ک ان را در حد فاصل گوسفندان اهلی و وحشی منظور می شوند.!!!!زیرا این نژاد بجای دنبه دارای دم متشکل از7 مهره میباشد.این دام به دلیل نداشتن دنبه‌ و بلندی نسبی دست و پا و نیز سبک بودن وزن حیوان توانایی زیادی در راهپیمایی و پیمودن مسیرهای مرتفع دارد

خصوصیات:

1)رنگ سیاه،سفید ،قهوه ای روشن میباشد

2)دست و پا بلند و بدون پشم میباشد

3) قوچ ها و بعضی از میشها دارای شاخ میباشد

4)از خصوصیات بارز این نژاد مقامت در برابر رطوبت می باشد

و به دلیل کوچکی چثه و راندمان کم تولید با دیگر نژاد ها طلاقی حاصل میشود ک بدون اصول بوده  وسبب شده ک تعداد گوسفندان اصیل نژاد زل کاهش پیدا کند و بیشتربا نژاد دالاق طلاقی می دهند.دالاق دمبه کوچک و سرعت رشد بهتر از زل را دارد.


کلمات کلیدی: #گوسفند #نژاد زل
۱۷ نظر