بایگانی ها

برنامه‌ريزي و اقدام براي پيشگيري و مقابله با خشكيدگي درختان بلوط زاگرس و ارسباران؛ ماموريت جديد دولت به وزارت جهاد كشاورزي

هیات دولت صبح روز چهترشنیه جلسه ای تشکیل داد ودر آن به موضوع  ذیل  بررسی و تصویب شد:

هایت دولت در ابتدا هفته وحدت را تبریک گفت و سپس مسال را بررسی و مصوب کردند:

هيأت دولت، وزارت جهاد كشاورزي را موظف كرد در مورد پيشگيري و مقابله با علل خشكيدگي و زوال درختان بلوط در منطقه زاگرس و ارسباران برنامه‌ريزي و گزارش اقدامات آن را به دولت ارايه كند.

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهوري هم از سوي دولت موظف شد ضمن بررسي و آسيب‌شناسي آيين‌نامه دوركاري و به منظور افزايش بهره‌وري نيروي كار، استفاده بهينه و اثربخش از خدمات كاركنان در خارج از محيط كار و ايجاد زيرساخت‌هاي لازم براي اجراي بهينه آن، پيشنهاد لازم را در سه ماه آينده به هيأت وزيران ارايه كند.۰ نظر