بایگانی ها

میگو مانتیس طاووسی

میگو مانتیس طاووسی (Odontodactylus scyllarus)، دارای چنگک هایی قوی و چکش مانند است. این آبزی زیبا یک شکارچی منزوی بوده که قادر به چرخاندن چنگک های خود با نیرویی برابر با گلوله کالیبر 22 است. میگو مانتیس طاووسی به واسطه سیستم بینایی پیچیده خود مشهور بوده و از جانورانی محسوب می شود که اهمیت ویژه ای برای قلمرو خود قائل است. این جانور در حقیقت میگو نبوده، اما به واسطه ظاهر میگو مانند و شیوه حمله به شکار خود که همانند مانتیس است، این نام را به خود اختصاص داده است.۰ نظر