بایگانی ها

تنسگل میوه متفاوت

نهال تنسگل، تنسگل میوه متفاوت است که البته به روش پیوندی تکثیر می شود: شاخه پیوندی تنسگل را معمولا به درخت های جوان گوجه سبز یا زردآلو پیوند می زنند و گیاه تنسگل را تکثیر می کنند.تنسگل، اندازه آلو زرد است اما پوستش براق نیست و مثل پوست هلو و زردآلو، از کرک های ریزی پوشیده شده است. طعم تنسگل رگه هایی از ترشی و شیرینی دارد

 

 


کلمات کلیدی: #تنسگل،درخت تنسگل،نهال تنسگل
۰ نظر
  • عنوان سایت منبع http://zardadi.pcn.ir/Product/61574