بایگانی ها

Mangosteen

 

 Mangosteen (منگوستین) یک میوه ی گرمسیری است که به عنوان یکی از میوه های بسیار خوش طمع جهان شهرت دارد و عنوان ملکه میوه ها را به خود اختصاص داده است. این میوه گرد و کمی کوچکتر از توپ تنیس و به قطر سه و نیم سانتی متر و قطر پوسته ی آن شش تا ده میلیمتر است. این میوه بدون دانه یا دارای یک تا پنج دانه می باشد.

برای خوردن منگوستین لازم نیست مانند پرتقال آن را پوست کنید، تنها با فشار دادن آن میوه به دو نیم شده و شما می توانید به راحتی آن را بخورید.

مرکز میوه شبیه به سیر می باشد. و مزه آن ترش و شیرین است.۰ نظر