بایگانی ها

گیاه گوآر

گوآر (guar) گونه‌ای بُنشَن و از تیره باقلائیان است که بیشتر به عنوان کود سبز کشت می‌شود و از آن صمغی به نام صمغ گوآر می‌گیرند.

۸۰ درصد گوار مصرفی در جهان در کشور هند و از این میزان ۷۰٪ در ایالت راجستان و در اصل ۶۰٪ مربوطه تنها در شهر جادپور این ایالت تولید می‌گردد.

آبیاری این گیاه تنها در دو نوبت، یکی به هنگام جوانه زدن و دیگری به هنگام میوه دادن آن انجام می‌شود. بلندای این گیاه گاه به ۱ الی ۲ متر رسیده که در روی ساقه‌های نسبتاً عمودی آن (حدود ۱۵ سانتیمتر، حدود ۶ الی ۹ دانه ۲ تا ۳ میلیمتری می‌روید. ۱۴-۱۶٪ از حجم دانه‌ها را پوست و ۴۰-۴۶٪ آن‌را گوار تشکیل می‌دهد.

قوم بلوچ از این گیاه خورشت  بسیار مقوی و لذید طبخ می کنند که ارزش غذایی فراوانی دارد .
این  گیاه انواع  زیادی دارد که بسته به محل کشت و زبان مردم محلی  نام گذاری شده اند.۰ نظر