•  
  •  

تمام دسته‌ها


thumb
۱۳۹۱/۱۱/۲۰ - ارسال شده توسط زینب کیخسروی - ۷۸۴ مشاهده - ۳ نظر - ۶ پسندید
 تحقیقات نشان می دهد که با افزایش درصد مواد آلی خاک جمعیت تریکودرما نیز افزایش می یابد. بعضی از گونه های تریکودرما از جمله T.harzianum و T.viride  با برخورداری توام از خواصی مثل میکوپارازیتیسم، آنتی بایوزیس و قابلیت رقابتی ساپروفیتی قادرند جمعیت قارچ های بیماریزا را به میزان قابل توجهی کاه...