•  
  •  

تمام دسته‌ها


thumb
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ - ارسال شده توسط مريم نمائي - ۴۰۷ مشاهده - ۱ نظر - ۴ پسندید
بررسی انواع متفاوت نگاه ها و البته معنای متفاوت آن ها می تواند كمك كند این بار معنای نگاه دیگران را بهتر بفهمیم، طوری كه بتوانیم در ارتباط های مختلف به موقع عكس العمل نشان دهیم:• نگاه به راست ( به طور کلی )نشانه خلق كردن، ساختن، حدس زدن و گاهی دروغ گفتن است. خلق كردن در اینجا به معنای ...