•  
  •  

تمام دسته‌ها


۱۳۹۲/۰۵/۱۵ - ارسال شده توسط مريم نمائي - ۲۵۱ مشاهده - ۰ نظر - ۳ پسندید
پزوهشگران دانشگاه هاوايي به يكي ديگر از تاثيرات منفي و مخرب زياد شدن دي اكسيد كربن در اتمسفر پي بردند: آبهاي پر سر و صدا. هرچه CO2 در اتمسفر بيشتر باشد، درياها و اقيانوس‌ها اسيدي‌تر مي شوند و آبهاي اسيدي‌تر كمتر واكنش‌هاي شيميايي جاذب صدا را توليد مي كنند. يعني صداها مي توان...