•  
  •  

تمام دسته‌ها


۱۳۹۶/۰۸/۱۱ - ارسال شده توسط بابک شعبان نژاد گیلاکجانی - ۱۶۸ مشاهده - ۰ نظر - ۳ پسندید
هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی  http://naconf.ir/fa/
۱۳۹۶/۰۸/۱۱ - ارسال شده توسط بابک شعبان نژاد گیلاکجانی - ۱۷۱ مشاهده - ۰ نظر - ۲ پسندید
کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی http://www.agriculture2018.com/fa/ «کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی» با حمایت و مشارکت «دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها، اتحادیه مراک...
۱۳۹۶/۰۸/۱۱ - ارسال شده توسط بابک شعبان نژاد گیلاکجانی - ۱۵۵ مشاهده - ۰ نظر - ۳ پسندید
همایش ملی چای و دمنوش های گیاهی http://teaconf.areeo.ac.ir/
۱۳۹۶/۰۸/۱۱ - ارسال شده توسط بابک شعبان نژاد گیلاکجانی - ۱۵۵ مشاهده - ۰ نظر - ۱ پسندید
کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی مطرح کرد مبادله آگاهانه آب مجازی تدبیر اساسی در مدیریت منابع آب کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی با اعلام اینکه تا سال ۲۰۲۵ بیش از سه میلیارد نفر در معرض بحران آب قرار می‌گیرند، گفت: مبادله آگاهانه آّب مجازی تدبیر اساسی در مدیریت منابع آّب در کشور است و این موضوع با...
۱۳۹۶/۰۷/۲۰ - ارسال شده توسط بابک شعبان نژاد گیلاکجانی - ۱۶۱ مشاهده - ۰ نظر - ۲ پسندید
http://www.keshtvarz.ir/ کشت ورز سایت تبلیغی تخصصی کشاورزی www.magri.ir     پایگاه مروج کشاورزی نوین  انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی ایرانhttp://iaeea.ir/  http://magrica.ir/مرجع مقالات تخصصی حوزه کشاورزی و علوم وابسته در ایران    http://www.maj.ir/وزارت ...
۱۳۹۶/۰۷/۲۰ - ارسال شده توسط بابک شعبان نژاد گیلاکجانی - ۱۲۸ مشاهده - ۰ نظر - ۱ پسندید
فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی، تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی به عنوان نخستین فدراسیون تشکل های بخش کشاورزی در کشور در تاریخ یازدهم مهرماه ۱۳۹۶ از سوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسید. به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، با گذشت ۹ ماه از گردهمایی موسسان تشکل...