•  
  •  

تمام دسته‌ها


۱۳۹۶/۰۷/۲۰ - ارسال شده توسط بابک شعبان نژاد گیلاکجانی - ۱۴۷ مشاهده - ۰ نظر - ۲ پسندید
http://www.keshtvarz.ir/ کشت ورز سایت تبلیغی تخصصی کشاورزی www.magri.ir     پایگاه مروج کشاورزی نوین  انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی ایرانhttp://iaeea.ir/  http://magrica.ir/مرجع مقالات تخصصی حوزه کشاورزی و علوم وابسته در ایران    http://www.maj.ir/وزارت ...
۱۳۹۶/۰۷/۲۰ - ارسال شده توسط بابک شعبان نژاد گیلاکجانی - ۱۱۷ مشاهده - ۰ نظر - ۱ پسندید
فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی، تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی به عنوان نخستین فدراسیون تشکل های بخش کشاورزی در کشور در تاریخ یازدهم مهرماه ۱۳۹۶ از سوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسید. به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، با گذشت ۹ ماه از گردهمایی موسسان تشکل...
۱۳۹۶/۰۶/۳۰ - ارسال شده توسط بابک شعبان نژاد گیلاکجانی - ۱۴۳ مشاهده - ۰ نظر - ۱ پسندید
http://2wrmc.sanru.ac.ir/fa/
۱۳۹۶/۰۶/۳۰ - ارسال شده توسط بابک شعبان نژاد گیلاکجانی - ۱۲۶ مشاهده - ۰ نظر - ۱ پسندید
http://asaconf.ir/fa/
۱۳۹۶/۰۶/۳۰ - ارسال شده توسط بابک شعبان نژاد گیلاکجانی - ۱۲۵ مشاهده - ۰ نظر - ۱ پسندید
http://teaconf.areeo.ac.ir/
۱۳۹۶/۰۶/۳۰ - ارسال شده توسط بابک شعبان نژاد گیلاکجانی - ۱۴۴ مشاهده - ۰ نظر - ۱ پسندید
http://iana.ir/fa/news/47609/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%A7%D8%A6%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%A...