•  
  •  

تمام دسته‌ها


۱۳۹۶/۰۶/۱۴ - ارسال شده توسط بابک شعبان نژاد گیلاکجانی - ۱۲۲ مشاهده - ۰ نظر - ۲ پسندید
تولید ترکیب نگهدارنده آب در خاک (کلینوپلانت) به منظور به حداقل رساندن آبیاری زمین های کشاورزی و فضای سبز مقدمه شناختی جامع از عوامل موثر بر رشد و تولید گیاهان و نحوه تاثیر این عوامل بر کمیت و کیفیت محصول از اصول موفقیت در تولیدات کشاورزی به شمار میآید. تنشهای گوناگون محیطی از عواملی هستند که تولید...
۱۳۹۶/۰۶/۱۴ - ارسال شده توسط بابک شعبان نژاد گیلاکجانی - ۱۳۲ مشاهده - ۰ نظر - ۰ پسندید
https://www.civilica.com/Paper-MSREDI01-MSREDI01_004=%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7...
۱۳۹۶/۰۶/۰۱ - ارسال شده توسط بابک شعبان نژاد گیلاکجانی - ۱۴۳ مشاهده - ۰ نظر - ۱ پسندید
مقالات پذیرفته شده در همایش ملی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران http://cnf.hsu.ac.ir/rur_en/files_site/files/r_2_170409223859.pdf