بایگانی ها

با افزايش 300 هزار تني؛ فائو: 13 ميليون و 800 هزارتن گندم پارسال در ايران توليد شد

ارسال شده توسط رحمان خزایی پرند ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ - ۱۵۵ مشاهده - ارسال شده در اقتصاد کشاورزی

سازمان جهاني خواروبار و كشاورزي(فائو) با اشاره به افزايش توليد غلات ايران به 21.2 ميليون تن در سال 2012 اعلام كرد توليد گندم ايران در اين سال 300 هزار تن افزايش يافت و به 13.8 ميليون تن رسيد.

به گزارش خبرگزاري تسنيم سازمان جهاني خواروبار و كشاورزي در نخستين گزارش سال 2013 خود از سلسله گزارش هاي موسوم به «دورنماي محصولات و وضعيت غذايي» توليد غلات ايران در سال زراعي 2012 را 21.2 ميليون تن اعلام كرد.

توليد غلات ايران كه در سال 2011 بالغ بر 20.5 ميليون تن اعلام شده بود در سال 2012 با افزايش 3.4 درصدي مواجه شده است.

بر اساس گزارش فائو، توليد گندم ايران در اين سال با افزايش 300 هزار تني نسبت به سال قبل از آن مواجه شده و از 13.5 ميليون تن در سال 2011 به 13.8 ميليون تن در اين سال رسيده است.

توليد برنج(شلتوك) ايران نيز در سال 2012 با افزايش 100 هزار تني مواجه شده و به 2.4 ميليون تن رسيده است. ايران در سال قبل از آن 2.3 ميليون تن برنج توليد كرده بود.

ميزان توليد ساير غلات در ايران نيز كه طي سال 2011 بالغ بر 4.7 ميليون تن اعلام شده بود در سال 2012 برابر 300 هزار تن افزايش يافته و به 5 ميليون تن رسيده است.

بر اساس اين گزارش ذخاير غلات ايران در سال 2012 نسبت به سال قبل از آن 1.1 ميليون تن كاهش يافته و به 5.3 ميليون تن در پايان اين سال رسيده است. ايران در سال 2011 بالغ بر 6.4 ميليون تن ذخيره غلات داشت.

فائو در عين حال پيش بيني كرده است ذخاير غلات ايران در سال 2013 با افزايش قابل توجه نسبت به سال 2012 مواجه شود و به 9.3 ميليون تن برسد.۰ نظر