»

معرفی برخی از سایت های کشاورزی

ارسال شده توسط بابک شعبان نژاد گیلاکجانی ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ - ۱۴۸ مشاهده - ارسال شده در Other

http://www.keshtvarz.ir/ کشت ورز سایت تبلیغی تخصصی کشاورزی

www.magri.ir     پایگاه مروج کشاورزی نوین
 انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی ایرانhttp://iaeea.ir/ 

http://magrica.ir/مرجع مقالات تخصصی حوزه کشاورزی و علوم وابسته در ایران   

http://www.maj.ir/وزارت جهاد کشاورزی    

http://www.bkjavan.ir/ باشگاه کشاورزان جوان    

http://www.keshavarzirooz.ir/         کشاورزی روز

http://www.iaeo.ir/           سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی  

http://www.kanoonejahadgaran.ir/     کانون جهادگران جهاد کشاورزی  

http://agri-eng.net/     جامعه مجازی مهندسان کشاورزی و منابع طبیعی   

http://www.toseroostai.ir/    پایگاه علمی پژوهشی برنامه ریزی و توسعه روستایی  

http://qhami.com/    انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی بانک رسالت

http://keshavarznews.ir/   کشاورزنیوز  

http://dehghannews.ir/   دهقان نیوز  

http://www.iana.ir/    ایانا   

http://bmki.ir/  سازمان بسیج مهندسین کشاورزی

http://keshavarzejavan.ir/ کشاورز جوان مجله آنلاین کشاورزی و دامپروری


برچسب اخبار: #سایت های کشاورزی
۰ نظر