ثبت فدراسیون تشکل های بخش کشاورزی در کشور

ارسال شده توسط بابک شعبان نژاد گیلاکجانی ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ - ۱۱۷ مشاهده - ارسال شده در مجلس و دولت
فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی، تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی به عنوان نخستین فدراسیون تشکل های بخش کشاورزی در کشور در تاریخ یازدهم مهرماه ۱۳۹۶ از سوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسید.

 به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، با گذشت ۹ ماه از گردهمایی موسسان تشکلی نوپا و تازه تاسیس در صنعت غذا که پیرو توصیه اکید محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در جریان گردهمایی سال زراعی گذشته مبنی بر اهمیت و لزوم توجه به زنجیره تولید مقدمات شکل گیری آن محقق شد؛ سرانجام رسما این تشکل با عنوان فدراسیون تشکل های بخش کشاورزی در کشور به ثبت رسید تا از این پس بخش کشاورزی با هدایت شرکت های صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی وارد فاز فعالیت تشکلی از جنس دیگری شود.
 رئیس گروه تامین و سازماندهی تشکل های صنفی تخصصی دفتر امور تشکل های کشاورزی در این ارتباط گفت: سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به دنبال درخواست و تقاضای تشکل‌های غیر دولتی حوزه صنایع غذایی، تبدیلی و تکمیلی تولیدات بخش کشاورزی، موضوع تشکیل فدراسیون را در دستور کار خود قرار داد که پس از اخذ موافقت وزارت جهاد کشاورزی (سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران)،  مراحل تشکیل پرونده انجام شد و  مجمع عمومی هیات موسس این تشکل با حضور بیش از ۳۰ نفر از نمایندگان صنایع غذایی، تبدیلی و تکمیلی تولیدات بخش کشاورزی برگزار شد و طی آن هیات مدیره و بازرس فدراسیون انتخاب شدند. در این راستا با هماهنگی و انجام مراحل قانونی در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری، در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱۱با تخصیص شناسه ملی این فدراسیون به عنوان یک تشکل غیر تجاری به ثبت رسید.

نبی سپهریان افزود: در روند صدور مجوز، برگزاری جلسات با اداره ثبت و بررسی اساسنامه، صورت جلسات و امور حقوقی فدراسیون در تطبیق با بخشنامه ها و شیوه نامه های اجرایی ثبت شرکت ها مورد بررسی و نهایتاً مورد تایید و ثبت قرار گرفت.

وی اظهار کرد: فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی، تبدیلی و تکمیلی محصولات کشاورزی با هدف ایجاد مدیریت مناسب برای هماهنگی، برنامه ریزی، تعیین سیاست ها واستراتژی های توسعه ای وتعامل درون سازمانی بخش و ایجاد تعاملات بین المللی در حوزه صنایع غذایی سازماندهی شد و امید می رود با تجمیع و اتحاد تشکل‌های بخش خصوصی فعال در این زمینه، با مدیریت یک نهادحقوقی غیر دولتی در کنار بخش دولتی زمینه تحقق برنامه های بخش کشاورزی و صنایع غذایی کشور فراهم آید.
 
 
 

برچسب اخبار: #فدراسیون تشکل های بخش کشاورزی
۰ نظر
  • منبع: ایانا