اینفوگراف فائو از میزان آب مورد نیاز جهت تولید محصولات کشاورزی

ارسال شده توسط بابک شعبان نژاد گیلاکجانی ۱۳۹۶/۰۶/۳۰ - ۱۶۲ مشاهده - ارسال شده در آبیاری

http://iana.ir/fa/news/47609/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%A7%D8%A6%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C


برچسب اخبار: #آب مجازی
۰ نظر