همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران

ارسال شده توسط بابک شعبان نژاد گیلاکجانی ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ - ۱۰۱ مشاهده - ارسال شده در اقتصاد کشاورزی

https://www.civilica.com/Paper-MSREDI01-MSREDI01_004=%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%D8%AF-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C.html


برچسب اخبار: #طرح کارآفرینی روستایی ، استان کرمان
۰ نظر
  • منبع: سیویلیکا