مقالات پذیرفته شده در همایش ملی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران

ارسال شده توسط بابک شعبان نژاد گیلاکجانی ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ - ۱۱۲ مشاهده - ارسال شده در کشاورزی

مقالات پذیرفته شده در همایش ملی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران

http://cnf.hsu.ac.ir/rur_en/files_site/files/r_2_170409223859.pdf


برچسب اخبار: #کارآفرینی روستایی
۰ نظر