مژده به دانشجویان و دانش پژوهان رشته های کشاورزی

ارسال شده توسط حسین زینتی ۱۳۹۴/۱۰/۰۶ - ۲۹۱ مشاهده - ارسال شده در کشاورزی

قابل توجه کلیه دانشجویان ودانش پژوهان حوزه کشاورزی و روستایی 

 

پایگاه توسعه و برنامه ریزی روستایی و موسسه آموزشی جهش جهت حمایت و هدایت دانشجویان و دانش آموختگان نسبت به ارائه خدمات تخصصی و عمومی اقدام نموده 

 

معرفی موتورهای علمی و دانشگاهی رایگان به کلیه دانشجویان و دانش پژوهان (دسترسی به مقالات ایگان) 

 

همکاری با پژوهشکده های تخصصی جهت همکاری های علمی و فرصت های مطالعاتی

 

خدمات رایگان مشاوره ای به دانشجویان و دانش پژوهاrن

 

 

www.toseroostai.ir

 ۰ نظر