صدور كارت شير براي تمامي واحد هاي گاوداري ، مراكز جمع آوري شيرو صنايع لبني استان

ارسال شده توسط علیرضا حبیبی ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ - ۲۲۵ مشاهده - ارسال شده در علوم دام
مهندس سيد عبد الله جزايري با بيان اينكه ، لزوم ارائه ي طرحي جامع به منظور برنامه ريزي دقيق و اصولي در زمينه توليدات دامي و ازآن جمله گاوداري هاي شيري به عنوان بخشي از توليدكنندگان بخش كشاورزي ضروري به نظرمي رسدگفت :،سازمان جهاد كشاورزي فارس در صدد اجراي طرحي تحت عنوان "كارت شير"مي باشد كه با اجراي اين طرح براي تمامي واحدهاي گاوداري ،مراكز جمع آوري شير ،و صنايع لبني كارتي صادر شود كه به وسيله آن اطلاعات مربوط به تمامي گاوداران استان اعم از صنعتي و سنتي و همچنين اطلاعات مربوط به توليد شير اين واحدها به صورت روزانه ثبت مي گردد 

معاون بهبود توليدات دامي سازمان جهاد كشاورزي استان فارس تصريح نمود: از مزاياي انجام اين طرح ،علاوه بردستيابي به اطلاعات دقيق و توانايي برنامه ريزي بهتر فعاليت هاي اين بخش ،مي توان به تخصيص دقيق يارانه شير و ساير نهاده هاي دامي اشاره نمود.

وي خاطر نشان كرد :مكانيزه شدن تمامي فعاليت هاي مربوط به گاوداران در سيستم دولتي و جلوگيري از بروكراسي اداري و صرفه جويي در زمان و نيروي كار و همچنين اجراي بهتر برنامه هاي اجرايي وزارت متبوع در زمينه دام،نظير برنامه هاي اصلاح نژاد، تغذيه اي،جايگاه دام ،بهسازي و نوسازي جايگاه دام و .... از ديگر مزاياي اجراي اين طرح مي باشد.


۰ نظر