زعفران استهبان

ارسال شده توسط علیرضا حبیبی ۱۳۹۳/۰۱/۲۳ - ۷۵۴ مشاهده - ارسال شده در باغبانی

سراج استهبان:به سراغ حاج علی اکبر فیاض بخش صادر کننده زعفران رفتیم تا از زعفران بیشتر بدانیم  وی که جانباز 60 درصد است تنها بسته بند زعفران در استان فارس می باشد- از فیاض بخش درمورد زعفران استهبان پرسیدیم و او در قالب آیا می دانید به ما جواب داد:

1-آیا می دانید در میان کشورهای تولید کننده ی زعفران ،ایران با متوسط تولید 170تن در سال در زمینه تولید زعفران مقام اول را دارد ؟اسپانیا با تولید 25 تن مقام دوم وکشورهای هندوستان ،یونان ،ایتالیا ،مقام های بعدی را دارند واخیرا نیز مراکش ،افغانستان ،مالزی ،ژاپن ،تایوان ،چین ،فرانسه ،آلمان ،استرالیا نیز به تولید زعفران همت گماشته اند ولی در عین حال زعفران استهبان از لحاظ عطر و طعم سافرانال وپیکر وکروسین مقام اول دارد .

2-آیا می دانید زمین زیر کشت زعفران استان فارس 280هکتار است که 240هکتار آن در شهرستان استهبان قرار دارد و40هکتار آن در جهرم ،اقلید،کازرون وشهرهای هم جوار است

3-آیا می دانید تعداد گل های زعفران استهبان براساس تحقیقات هر ساله ی شرکت طلای سرخ و15 سال نظارت حدود ا 220تا240میلیون گل زعفران هست؟(آمار هر یک کیلو گل زعفران 4700گل زعفران می باشد.)

4-آیا می دانید 1کیلو زعفران خشک حاصل 27من گل می باشد ؟معادل من216=8*27

5-آیا می دانید که ارزش کل زعفران استهبان چیزی درحدود000/000/240/3=1200*000/700/2=12500*216معادل سه میلیارد ودویست چهل میلیون تومان است ؟(براساس هر هکتار 5کیلو1200=5*240)

6-آیا می دانید که برای پاک کردن گل زعفران در استهبان ،تعداد 8000خانوار جمعا 32000نفر هم یاری می کنند ؟(در زمان برداشت گل زعفران 40درصد مردم مشغول کار برای چیدن پاک کردن گل زعفران هستند.

7-آیا می دانید برای تولید یک کیلو زعفران خشک 180تا 200هزار گل نیازاست ؟

8-آیا می انید یک کیلو زعفران معادل 12بشکه نفت ارزآوری دارد ؟

9-آیا می دانید حاکمیت زعفران دنیا به خاطر تبلیغات وبسته بندی در دست اسپانیاست ؟

10-آیا می دانید در سال 679،حدودا 700 سال پیش ،پیاز زعفران توسط شخصی به نامآبزرگ ،جد خانواده ی پرتو وآقای امامی مشهور به امام ،محمد فیض علی پسر ملا علی شاه وملا حسین مرحوم وکیل به استهبان آورده وکاشته شد؟بعدا خانواده  طالبی نژاد،خوش قدم ،زارعی ،علیشاهی ،فتحی ،رویگرد ،معزی ،حمیدی ،عنایت ،کاظمی وانجام مسئول کشت زعفران شده اند .

11-آیا می دانید نرخ زعفران قبل از سال 1295،حدودا94سال پیش ،به صورت معامله ی پایا پای بوده است ؟

12-آیا می دانید نرخ زعفران در سال 1298،حدودا 91سالیش ،1ریال بوده ؟ودر سال 1389 به 130000ریال رسیده است؟آیا می دانید نرخ زعفران در سال 1388به 15 هزار تومان رسید و اکنون 200000 ریال است

13-آیا می دانید خواص زعفران استهبان ،مفتح یعنی گشاینده ی رگ ها،نشاط آور قوی ،تقویت کننده ی مجاری تنفسی وجگر ،هضم کننده ی غذا ،تقویت کننده ی اعصاب ،تقویت کننده ی قوای جنسی در زنان ومردان ،ضد اسهال ،پاک کننده ی کلیه ومثانه

 

ودر پایان استهبان قطب تولید زعفران در جنوب کشور و استان فارس است و سالانه 40 درصد آن به کشورهای خارجی صادر می شود.۰ نظر
  • منبع: http://serajestahban.ir/