بایگانی ها

عملکرد PCR روشی نوین در تشخیص انواع ژنهای بیماریزای گیاهان

ارسال شده توسط زینب کیخسروی ۱۳۹۲/۰۶/۲۸ - ۵۰۱ مشاهده - ارسال شده در گياهپزشكي

(PCR (Polymerase Chain Reaction

اين تکنِيک در اواسط دهه ي 1980 بوسيله ي کري موليس معرفي شد . به دليل کاربردها و مزيت هاي بسيار زياد آن به سرعت در زيست شناسي مولکولي گسترش پيدا کرد . امروزه اين روش تقريباً در تمامي آزمايشگاههاي زيست مولکولي جزو کارهاي متداول مي باشد و به صورت اتوماتيک بوسيله ي کامپيوتر انجام مي شود. براي انجام PCR ، DNA پليمراز ، نوکلئوتيد تري فسفات ها و پرايمر لازم هستند . از آنجائيکه DNA دو رشته اي است ، دو نوع پرايمر در PCR مورد نياز است . اين دو پرايمر دو عمل انجام مي دهند ، اول اينکه محل ژني که بايد تکثير شود را مشخص مي نمايند و دوم اينکه اندازه ي قطعات تکثير شونده را تعيين مي کنند . عمل اول کاملاَ مشخص است ، در مورد عمل دوم بايد گفت که وقتي اين دو شناساگر به دو ناحيه ي مختلف DNA و به سمت هم قرار مي گيرند DNA پليمراز تنها قطعات را در بين اين دو ناحيه همانند سازي مي کند و به اين ترتيب طول قطعات ساخته شده تعيين مي شود .

در  اولین چرخه PCR  از هر رشته الگو، یک دو رشته ای جدید به وجود می آید که خود باعث مضاعف شدن تعداد کپی های ناحیه هدف میشود.یعنی در پایان هر چرخه( پس از دناتوره شدن،جفت شدن و گسترده شدن) تعداد کپی های DNA هدف به صورت تئوری مضاعف میشود. توانایی تکثیر یک ناحیه معین از DNA ژنومی، یکی از مزایای مهم PCR  به شمار می آید. مهم این است که بتوانید اتفاقاتی که طی PCR الگوی ژنومی به وقوع می پیوندد را تجسم نمایید زیرا فهم فرایند واکنش را بهتر می سازد.

دو پرایمر الیگونوکلئوتیدی در PCR استفاده میشوند و بعنوان محل هایی برای شروع  ساخت DNA  به وسیله DNA پلیمراز عمل می کنند. 


برچسب اخبار: #PCR #مولکولی، ژنها ،DNA
۰ نظر
  • منبع: نوشته: مک فرسون مولر