بایگانی ها

حمايت نظام مهندسي از وزير پيشنهادي جهاد کشاورزي

ارسال شده توسط حسین صفری ۱۳۹۲/۰۵/۱۵ - ۲۰۳ مشاهده - ارسال شده در کشاورزی

 

 

رييس شوراي سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي استان تهران، حمايت سازمان را از وزير پيشنهادي وزارت جهاد کشاورزي اعلام نمود.


به گزارش دهقان نيوز، در پي اعلام اسامي کابينه دولت يازدهم از سوي رييس جمهور محترم دکتر روحاني در خانه ملت و اعلام نام محمود حجتي بعنوان وزير پيشنهادي وزارت جهاد کشاورزي، رييس شوراي سازمان با ارسال نامه اي به نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي خواستار رأي اعتماد مجلس به وي شدند.در اين نامه كه رونوشتي از آن در اختيار دهقان نيوز قرار گرفته آمده است:


شاهرخ رمضان نژاد رييس شوراي سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي استان تهران ضمن استقبال از معرفي مهندس حجتي به عنوان وزير پيشنهادي وزارت جهاد کشاورزي که در زمان ادغام وزارتخانه هاي جهاد سازندگي و کشاورزي نيز سابقه مثبتي از شيوه مديريت خود بر وزارت جهاد کشاورزي را به همراه دارند، ابراز اميدواري کرد که وزير پيشنهادي وزارت جهاد کشاورزي بتواند با پاسخگويي به انتظارات جامعه کشاورزي بالاخص در زمينه فعالسازي ظرفيت هاي بلا استفاده بخش کشاورزي، ساماندهي و فعال سازي مجموعه امکانات و فرصت هاي مرتبط با امور تحقيق، آموزش و ترويج کشاورزي، بهره گيري از قابليت هاي موجود در بخش هاي غير دولتي بويژه تعاوني ها و تشکل هاي واقعي فعال و اثر بخش و تجديد حيات جريان سرمايه در فعاليت هاي موجود و قابل توسعه کشاورزي و دستيابي به مقررات ملي کشاورزي براي استحکام بخشيدن به برنامه هاي درازمدت اين بخش، سياست ها و برنامه هاي مناسبي را با تکيه بر نيروهاي متخصص و کارآمد و سپردن مديريت زيربخش هاي مختلف به صاحبان دانش و درايت مرتبط، به اجرا در آورند.وي در ادامه آورده است:

اين سازمان نهايت کوشش و همکاري خود را براي توفيق وزير محترم پيشنهادي جهاد کشاورزي جناب آقاي حجتي به کار خواهد بست و از نمايندگان محترم شوراي اسلامي نيز درخواست مي نمايد با رأي اعتماد خود به وي زمينه را براي تقويت بخش کشاورزي و حمايت از کشاورزان و توليدکنندگان و صاحبان حرفه و خدمات مرتبط با اين بخش را بنحو مطلوب فراهم آورند.

 
 

 ۰ نظر