بایگانی ها

1 میلیون هکتار از اراضی تحت کنترل بیولوژیک آفات

ارسال شده توسط نسرین فوقی ۱۳۹۲/۰۴/۲۰ - ۱۹۰ مشاهده - ارسال شده در گياهپزشكي

1 ميليون هكتار از اراضي كشاورزي و باغ هاي كشور تحت پوشش روش‌هاي مبارزه غير شيميايي با آفات قرار گرفته است

رييس سازمان حفظ نباتات تاكيد كرد: از آنجاكه امنيت غذايي همواره حرف اول را در پايداري حكومت‌ها مي‌زند بايد از توليدات كشاورزي حمايت بيشتري كرد اما تاكنون آنچنان كه در بخش صنعت سرمايه‌گذاري شده به كشاورزي توجه نشده است.

رضا فتوحي كه در خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) حضور يافته بود، اظهار كرد: تامين امنيت غذايي با مشاركت مردم و بخش خصوصي از وظايف سازمان حفظ نباتات است و هدف دولت‌ها همواره توليد غذاي در دسترس، سالم و مغذي بوده كه در آينده نيز چنين هدفي دنبال خواهد شد.

وي افزود: براي توليد غذاي كافي و تامين امنيت غذايي بايد مردم و تشكل‌هاي بخش كشاورزي با يكديگر مشاركت كنند تا بتواند اثرگذاري فراواني داشته باشد در واقع بايد حلقه تشكل‌ها، دولت و مردم در بخش كشاورزي نسبت به گذشته تقويت شود.

كشاورزي بايد سهم بيشتري در برنامه‌ريزي و بودجه كشور داشته باشد

فتوحي با بيان اين‌كه بخش كشاورزي بايد سهم بيشتري در برنامه‌ريزي و بودجه كشور داشته باشد، گفت: امنيت غذايي در برنامه‌هاي بلند مدت اول تا پنجم مورد تاكيد بسياري قرار گرفته است و براي ايجاد تحول در بخش كشاورزي بايد نوآوري، علم و تحقيقات را بيش از پيش به زمين‌هاي كشاورزي وارد كرد تا بهره‌وري محصولات كشاورزي افزايش يابد.

رييس سازمان حفظ نباتات ادامه داد: منابع اعتباري، نيروي انساني‌، تكنولوژي و مديريت عوامل اثرگذاري در افزايش توليدات كشاورزي و تامين امنيت غذايي هستند كه مي‌توانند موجب رونق مراكز توليد در روستاها شوند.

وي اظهار كرد: كنترل آفات، امراض و بيماري‌هاي گياهي و قرنطينه توليدات گياهي از وظايف سازمان حفظ نباتات است كه بايد با پيش آگاهي و پيشگيري نسبت به انجام وظايف خود اقدام كند؛ در واقع سازمان حفظ نباتات وزارت بهداشت گياهان زراعي، باغي و گلخانه‌اي محسوب مي شود كه بايد بيماري‌ها وآفات محصولات كشاورزي را كنترل كند.

فتوحي افزود: اگر آفتي مانند سن غلات مديريت نشود، گندمي توليد نخواهد شد. همچنين در زنگ زرد غلات به مبارزه و كنترل براي بهبود كمي و كيفي توليد محصولات مختلف نياز داريم كه در سال‌هاي گذشته در استان‌هاي خوزستان، فارس ، اردبيل و ... اين مبارزه در سطح 240 هزار هكتار از اراضي صورت گرفته است.

وي گفت: در بخش كشاورزي بيش از 600 عامل خسارت‌زا وجود دارد كه اگر كنترل نشوند مي‌تواند آسيب بالايي به بخش كشاورزي وارد كند اما درحال حاضر حدود 4500 مهندس گياه‌پزشكي در كلينيك‌هاي پيش‌آگاهي و پيشگيري كشور فعال هستند. از سوي ديگر 2000 نفر از كارشناسان كشاورزي در بخش دولتي به ارائه خدمات به كشاورزان مشغولند.

براي كنترل كامل آفات به 30 هزار كارشناس كشاورزي نياز است

رييس سازمان حفظ نباتات تاكيد كرد: تعداد نيروهاي انساني فعلي كه در زمينه كنترل آفات و مشاوره خدمات كشاورزي به كشاورزان فعال‌هستند، كافي نيست و براي پوشش كامل همه مناطق كشور به حدود 30 هزار نفر كارشناس كشاورزي در حوزه‌هاي مختلف نياز داريم كه برنامه‌هاي امسال نشان مي‌دهد اين ميزان پتانسيل نيروي انساني جذب خواهند شد.

فتوحي ادامه داد: يكي از سياست‌هاي اصلي سازمان حفظ نباتات استفاده بهينه از سموم شيميايي و گسترش روش‌هاي كنترل غير شيميايي آفات است كه تاكنون بيش از يك ميليون هكتار از اراضي و باغات كشور تحت توسعه روش‌هاي كنترل غير شيميايي قرار گرفته‌اند. از 15 ميليون هكتار اراضي كشاورزي نيز در 270 هزار هكتار آن مبارزه با آفات از طريق روش‌هاي كنترل بيولوژيك صورت مي‌گيرد.۰ نظر